CAN TINH TIEN VIET LONG PANNER viet long
CAN THUY SAN VIET LONG PANNER viet long
BAN BAN DIEN TU VIET LONG viet long

Cân kỹ thuật

-12%
4.600.000
-13%
4.000.000
-17%
2.900.000
-18%
2.700.000
-18%
2.700.000
-19%
2.500.000
-13%
4.100.000
-12%
5.100.000
-14%
3.800.000
-15%
3.400.000
CAN TINH TIEN VIET LONG PANNER viet long
CAN THUY SAN VIET LONG PANNER viet long
BAN BAN DIEN TU VIET LONG viet long

Cân tính tiền

-19%
1.700.000
-37%
1.200.000
-19%
2.100.000
-22%
1.400.000
-14%
3.800.000
-14%
3.800.000
-15%
5.100.000
-13%
4.100.000
-13%
4.000.000
-13%
3.900.000

Cân thủy sản

-21%
3.300.000
-21%
3.300.000
-21%
3.300.000
-16%
3.800.000
-16%
3.800.000
-16%
3.800.000
-26%
2.900.000
-26%
2.900.000
-26%
2.900.000
-21%
3.300.000